КОМИТЕКС е надежден, коректен и предпочитан дългогодишен партньор в осъществяването на множество различни по вид, обем и специфика картови проекти. Фирмата изгради и управлява най-големия в България нефинансов картов център, модерно оборудван с автоматизирани картови системи за всички видове печатна и електронна персонализация. В него се реализират различни по вид и обем проекти за печат, персонализация и автоматизирано пликоване на пластмасови карти в страната и региона. Приложението на картите е във всички сфери на ежедневието:

• Разплащателни и EMV банкови карти
• Здравни, пенсионни и осигурителни карти
• Карти за електронен подпис
• Служебни и професионални ID карти

• Карти за градски транспорт
• Клиентски карти:
○ карти за лоялни клиенти;
○ гифт карти и ваучери за подарък;
○ карти за отстъпки, преференции и бонуси
• Членски и клубни карти
• Карти за спортни и развлекателни центрове
• Студентски и ученически карти
• Карти за контрол на достъп и работно време

Центърът функционира в съответствие с изискванията на ЗЗЛД, стандартите за качество ISO 9001:2008 и за информационна сигурност ISO 27000. Всички помещения за работа с клиентски данни и карти са под постоянно видео наблюдение (с 60-дневен архив) и биометрично контролиран достъп.

Всички публикувани видеоматериали са от реални клиентски проекти при спазване на задължението ни по ЗЗЛД да няма визуален достъп до лични данни на лицата, на които се издават тези идентификационни карти. Предвид на неограничения и масов достъп на самите клиенти и други интересуващите се страни до фактическия резултат от нашите услуги (пликоване на карти с персонални бланки и информационни материали), то не е прикрита информацията за технологията и последователността на операциите по реализация на услугите.